Brno.cz

Postupy a dokumenty

Postup při směně bytu

19.1.2018

Postup získání kontaktů v portálu:

  • Zadejte do portálu svůj byt k výměně (https://vymenabytu.brno.cz/vymena/upravit), automaticky jsou emailem osloveni ostatní nabízející jejichž byt vyhovuje (vzájemně si odpovídají parametry Vašeho bytu a Vašich vyhledávacích podmínek s parametry a podmínkami oslovených uživatelů) a budou vám zaslány přístupové údaje do portálu.
  • Následně Vám budou automaticky zasílány požadavky na kontakt od ostatních uživatelů, kteří projeví zájem o Váš byt.
  • V případě zájmu o konkrétní byt, na který jste byli upozorněni emailem, klikněte na odkaz v emailu a potvrďte souhlas se zobrazením kontaktních údajů klikem na tlačítko "Mám zájem o kontaktní údaje“.
  • Pokud bude mít i druhá strana zájem a po obdržení emailu jej potvrdí klikem na odkaz v mailu, pak se zobrazí oběma kontaktní údaje a dále pokračujte dle postupu směny bytu.
  • V případě potvrzení zájmu o kontakt bez předchozího upozornění o shodě emailem se kontakty nezobrazí z důvodu neshody parametrů bytů a vyhledávacích podmínek.
  • V případě trojsměny můžete nájemníkům bytů neodpovídající Vašim požadavkům při získávání kontaktu zaslat krátkou zprávu, proč kontakt potřebujete.

Následující postup výměny po získání kontaktů v portálu:

  • Nájemci, kteří si chtějí byty vyměnit, si byty pečlivě prohlédnou a zjistí si, do jakých práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy budou vstupovat.
  • Nájemci vytisknou a vyplní formulář žádosti ( ke stažení, v případě trojsměny tento formulář stažení). Podpisy nájemců na žádosti musí být úředně ověřeny, v případě společného nájmu všemi nájemci.
  • Žádost podá každý z nájemců u svého pronajímatele. Každému pronajímateli je odevzdán originál žádosti, případně její úředně ověřená kopie. K žádosti je nutné přiložit požadované přílohy.
  • Po získání souhlasu všech pronajímatelů si nájemci dohodnou s pronajímateli, od kdy budou uzavřeny nové nájemní smlouvy a dohodnou termín předání bytů (se sepsáním předávacího protokolu včetně stavu měřidel).